==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Lễ hội Am Chúa – Nha Trang

hành trình khám phá  Lễ hội Am Chúa Nha Trang tổ chức vào ngày 24 tháng 4 âm lịch để tưởng niệm nữ thần Thiên Y A Na được nhân dân trong vùng tôn sùng là Bà Chúa, là Mẹ Xứ sở tại Am Chúa, nơi thờ thần nữ Pô Nagar (Thiên Y A Na) trên sườn núi Đại An (núi Chúa), thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Theo truyền thuyết, đây là nơi nữ thần giáng trần, sống thời thơ ấu với hai vợ chồng tiều phu già. Nơi đây có miếu thờ và tượng bà.

8 Điểm Đến Ưa Thích Của Người Nước Ngoài Khi Đến Việt Nam 8 Điểm Đến Ưa Thích Của Người Nước Ngoài Khi Đến Việt Nam

du lịch Nha Trang khám phá  Lễ hội Am Chúa nơi nàytổ chức vào ngày 24 tháng 4 âm lịch để tưởng niệm nữ thần Thiên Y A Na được nhân dân trong vùng tôn sùng là Bà Chúa, là Mẹ Xứ sở tại Am Chúa, nơi thờ thần nữ Pô Nagar (Thiên Y A Na) trên sườn núi Đại An (núi Chúa), thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Theo truyền thuyết, đây là nơi nữ thần giáng trần, sống thời thơ ấu với hai vợ chồng tiều phu già. Nơi đây có miếu thờ và tượng bà.

Lễ hội Am Chúa – Nha Trang - Ảnh 1

Lễ gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Sau lễ cầu cúng tôn nghiêm theo nghi thức cổ truyền là điệu múa dâng bông, vãn Bà, các điệu múa gắng liền với truyền thuỵết và sự tích Thiên Y A Na.

Xem thêm: chương trình hấp dẫn....

Le Hoi Am Chua Nha Trang, Lễ hội Am Chúa – Nha Trang

Le Hoi Am Chua Nha Trang, Lễ hội Am Chúa – Nha Trang
24 2 26 50 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==