==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Thực hiện Kế hoạch số 1851/UBND-VHTT ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016.UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4” từ ngày 18/4/2016 đến ngày 23/4/2016, cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1851/UBND-VHTT ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016.UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4” từ ngày 18/4/2016 đến ngày 23/4/2016, cụ thể như sau:

 

khách thăm quan Đến Nha Trang Tháng 4 Hưởng Ứng Ngày Sách Việt Nam - Ảnh 1

 

Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính của thành phố, các đơn vị trường học; tổ chức triển lãm, trưng bày sách tại thư viện thành phố nhân Ngày sách Việt Nam, tổ chức phát thẻ đọc miễn phí cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố; phát động phong trào đọc sách trong Thư viện nhà trường, tổ chức các Câu lạc bộ về sách,

 

Hội thi kể chuyện theo sách, phát động và tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn;  Xây dựng tin, bài, chuyên mục về các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”; tuyên truyền ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam lồng ghép trong các hoạt động của các đơn vị và thông báo các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên biết, chủ động tham gia, hưởng ứng.

Lữ khách Đến Nha Trang Tháng 4 Hưởng Ứng Ngày Sách Việt Nam

Lữ khách
 Đến Nha Trang Tháng 4 Hưởng Ứng Ngày Sách Việt Nam
76 8 84 160 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==