==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Ảnh Khách Du Lịch
Giải thưởng
  • Giải thưởng
  • Bằng khen sở Du lịch tặng

Kết quả tìm kiếm cho "khu-du-lich-sinh-thai-tieng-da"

Sản phẩm
Trang:

Tin tức

  • Khu Du Lịch Sinh Thái Tiếng Đá

    Để góp một tiếng nói tôn vinh đàn đá, ông Mà Dá A, dân tộc T'ring, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đã có sáng kiến tổ chức du lịch sinh thái tại xã Gianh Ly. Địa chỉ này cách thành phố Nha Trang hơn 40km.

    Đã xem: 2110

    Khu Du Lịch Sinh Thái Tiếng Đá

Trang: 1
Kết quả liên quan :