==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Nha Trang- Chương trình hành động Lữ Hành Khánh Hòa năm 2015 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch thực hiện. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách lưu trú và đạt tổng doanh thu 6.500 tỷ đồng năm 2015. 

Trong năm 2014, tuy còn chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh Ebola và sự bất ổn chính trị một số nước trên thế giới nhưng Lữ Hành Khánh Hòa vẫn giữ được mức độ tăng trưởng khá cao. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, ước tính các chỉ tiêu được giao trong năm 2014 Lữ Hành Khánh Hòa sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Tổng lượt khách lưu trú 3,4 triệu lượt khách, khách quốc tế 840.000 lượt khách, doanh thu chương trình 5.000 tỷ đồng.

Chương Trình Hành Động Lữ Hành
 Khánh Hòa Năm 2015 - Ảnh 1

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, Kế hoạch đã vạch ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2015 của Lữ Hành Khánh Hòa là: Đón 04 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 17% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 01 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hành trình đạt 6.500 tỷ đồng tăng 30% so cùng kỳ.

Tỉnh Khánh Hòa đề ra hàng loạt các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ Lữ khách trong năm tới như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trải nghiệm trọng điểm để sớm đưa vào hoạt động, nhất là các dự án thuộc khu thăm quan Bắc bán đảo Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Hoàn chỉnh phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác Cảng Nha Trang nhằm chuyển đổi công năng Cảng Nha Trang thành cảng chương trình , từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển Cảng Nha Trang thành cảng đầu mối hành trình quốc tế.

Chương Trình Hành Động Lữ Hành
 Khánh Hòa Năm 2015 - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Khánh Hòa tăng cường liên kết hợp tác Phát triển Lữ Hành với các tỉnh, thành phố nước ngoài vốn đã được ký kết lâu nay như tỉnh Morbihan của Pháp, thành phố St. Peterburg thuộc Nga, thành phố Ulsan của Hàn Quốc…, cũng như chương trình hợp tác Phát triển Lữ Hành với các tỉnh, thành trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Phú Yên.

Ngoài những nội dung trên, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Kế hoạch này còn xác định một số nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm 2015 và trách nhiệm cụ thể của từng sở, ban, ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và trải nghiệm, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh; Ban Chỉ đạo Phát triển Lữ Hành tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Lữ Hành Khánh Hòa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Xem Thêm Hành trình Nha Trang Hấp Dẫn

Chương Trình Hành Động Lữ Hành Khánh Hòa Năm 2015

Chương Trình Hành Động Lữ Hành
 Khánh Hòa Năm 2015
13 1 14 27 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==