==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Trồng cói, dệt chiếu là nghề truyền thống ở xã Vĩnh Thái – Thành phố Nha Trang.

 

Trồng cói, dệt chiếu là nghề truyền thống ở xã Vĩnh Thái – Thành phố Nha Trang.

 

Trước kia nghề này phát triển khá mạnh, song bây giờ đã thu hẹp chỉ còn hơn 80 hộ sản xuất cầm chừng, tập trung vào những lúc nông nhàn. Bởi mẫu mã, chất lượng sản phẩm không đủ sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại được sản xuất từ công nghệ hiện đại của một số nước trong khu vực như Thái Lan.

Trồng Cói, Dệt Chiếu - Ảnh 1

Nguyên liệu cói bây giờ thì phải mua từ Vĩnh Long, vì diện tích trồng cói ở Vĩnh Thái đã bị thu hẹp rất nhiều, đất đai phải nhường chỗ cho những việc khác, trong đó có đô thị hóa. Vì thế, hiệu quả đem lại từ nghề dệt chiếu không còn đủ thuyết phục nhiều người dân ở đây gắn bó và sống với nghề.

 

Xem Thêm Chương trình Nha Trang

Trồng Cói, Dệt Chiếu Làng Nghề Vĩnh Thái

Trồng Cói, Dệt Chiếu Làng Nghề Vĩnh Thái
26 2 28 54 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==