==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Hành khách đi máy bay hành trình nội địa và quốc tế được phép mang theo chất lỏng theo người và hành lý xách tay, tuy nhiên cần chú ý theo đúng quy định hiện hành.

Hành khách đi máy bay hành trình nội địa và quốc tế được phép mang theo chất lỏng theo người và hành lý xách tay, tuy nhiên cần chú ý theo đúng quy định hiện hành.

 

Những Lưu Ý Nhỏ Khi Mang Chất Lỏng Lên Máy Bay - Ảnh 1

Những Lưu Ý Nhỏ Khi Mang Chất Lỏng Lên Máy Bay

Những Lưu Ý Nhỏ Khi Mang Chất Lỏng Lên Máy Bay
76 8 84 160 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==