==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và hành trình Khánh Hòa cho biết: “Trong tháng 7, tổng doanh thu trải nghiệm toàn tỉnh đạt 757,8 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ)”. Có thể thấy rằng chương trình Khánh Hòa đã và đang có những bước tiến đáng kể. Số lượng khách thăm quan tăng đồng nghĩa với việc chất lượng phục vụ hành trình cũng tăng và sản phẩm trải nghiệm ngày một phong phú đa dạng.

Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và trải nghiệm Khánh Hòa cho biết: “Trong tháng 7, tổng doanh thu chương trình toàn tỉnh đạt 757,8 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ)”. Có thể thấy rằng hành trình Khánh Hòa đã và đang có những bước tiến đáng kể. Số lượng khách thăm quan tăng đồng nghĩa với việc chất lượng phục vụ trải nghiệm cũng tăng và sản phẩm chương trình ngày một phong phú đa dạng.

du lịch khánh hòa

Lượng khách lưu trú đạt 420.788 lượt (tăng 8,4% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế 66.670 lượt (tăng 15,3% so với cùng kỳ). Tổng số khách tham quan hành trình đạt mức 1,8 triệu lượt (tăng 25,3% so với cùng kỳ). Đạt được những kết quả trên là do tháng 7 vẫn là tháng cao điểm khám phá hè, đồng thời diễn ra sự kiện Festival Biển 2015.

Tổng doanh thu trải nghiệm toàn tỉnh 7 tháng đầu năm đạt hơn 3.893 tỷ đồng (bằng 54% kế hoạch năm). Tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 2,3 triệu lượt (bằng 58% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế đạt 490.446 lượt (bằng 49% kế hoạch).

Như vậy, với những kết quả mà chương trình tỉnh Khánh Hòa đạt được đã phần nào khẳng định vai trò Của tỉnh đối với sựu phát triển của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nó chung. Hi vọng trong thời gian tới tỉnh Khánh Hòa sẽ đón thêm nhiều lượt khách tham quan hành trình.

 

Khánh Hòa- trải nghiệm tháng 7 tiếp tục tăng

Khánh Hòa- trải nghiệm tháng 7 tiếp tục tăng
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==