==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Khách Sạn Edele Nha Trang
  1. Loại phòng
  2. Tháng cao điểm 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12
  3. Tháng thấp điểm 4, 5, 9, 10, 11
  1. Superior 35 phòng
  2. 850.000
  3. 790.000
  1. Deluxe 39 phòng
  2. 920.000
  3. 850,000
  1. Senior Deluxe 23 phòng
  2. 1.200.000
  3. 1,090,000
  1. Premier Suite 1 phòng
  2. 1.800.000
  3. 1.590.000
 1. Đặt phòngKhách Sạn Edele Nha Trang
 2. Loại phòng (*)
 3. Ngày nhận phòng (*) Ngày trả phòng (*):
 4. Số lượng phòng (*)
 5. Giường kê thêm :
 6. Số người lớn Trẻ em 1 đến 5 tuổi Trẻ em 6 đến 12 tuổi
 7. Họ tên (*)
 8. Địa chỉ
 9. Điện thoại cố định
 10. Điện thoại di động (*)
 11. Email
 12. Ghi chú thêm

Khách Sạn Edele Nha Trang,khach san edele nha trang

Khách Sạn Edele Nha Trang,khach san edele nha trang
10 1 11 21 bài đánh giá
Có Thể Phù Hợp Với Bạn